สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ห้องนอนรวมขนาด 6 ท่าน ติดสระน้ำค่ะ

ห้องนอนรวมขนาด 6 ท่าน ติดสระน้ำค่ะ

ห้องนี้เป็นแบบห้องนอนรวม ขนาด 6 ท่าน ติดสระน้ำเลี้ยงปลาค่ะ

ห้องนี้ออกแบบไว้กว้างขวางค่ะ สำหรับเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆ 4-6 ท่าน ราคา 2200 บาทค่ะ

view